Dragi posetilac!

Dozvolite da vam predstavimo i da preporučimo našu firmu „EURO-HOLGES Vámügynökség” koji se nalazi u glavnom gradu Seksardu, okruga Tolna. U južnom delu Mađarske mi smo jedan od vodećih firmi za carinske delatnosti.

Mi smo član grupe preduzeća u privatnom vlasnuštvu koja se sastoji od 3 firme: -HOLGES-TEX Kft. se bavi distribucijom tekstilnih repromaterijala -INDUSTRIA Kft. se bavi međunarodnom transportom i logistikom.
Principi naše carinske agencije su da pomognemo našim komitentima da na profesialnom nivou rešimo sve njihove zahteve. Trudimo se da našim klijentima obezbedimo najbolju i najbržu uslugu u pravnom ambijentu sa sveobuhvatnom garancijom i osiguranjem. Iza nas stoji 20 godina iskustva.
Pored ogromne konkurencije uspeli smo da ostanemo na tržištu sa konkuretnim cenama.
Dokaz da smo fleksibilni,tačni i preciczni je da smo i posle pristupanja Evropskoj Uniji Ostali na nogama.
EURO - HOLGES Carinska agencija doo je osnovana u januaru 1993. godine sa sedištem u 7100 Seksard, TOTEV ipartelep 30. Naša glavna delatnost je već više od 20 godina da obezbedimo kompletne usluge carinjenja i skladištenja. Na teritoriji naše firme se nalaze zatvorena i otvorena skladišta od 1.5 hektara. U našim javnim skladištama „A”-tipa vršimo usluge carinskog skledištenja, pakovanje,utovar,istovar sa savremenom opremom. Svoje usluge elektronskog podnošenja dokumenata trenutno vršimo u zgradi Carinarnice „NAV Tolna Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága” (Seksard,Damjanich ulica 50) gde smo u veoma dobrim odnosima sa carinom.
Od naših partnera za 2 multinacionalne firme vršimo kompletne usluge cerinjenja i evidentiranja. Partnerima sa kojima imamo ugovor obezbeđujemo carinsku konsultaciju, Nabavku potrebnih dozvola,sveobuhvatnu reprezentaciju i kontakt sa nadležnom ministarstvom i carinom.


Od 1994 godine smo članice više udrženja: „Magyar Vámügyi Szövetségnek” i „Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége”

Kontakt

Euro – Holges Vámügynökség Kft.
H-7100 Szekszárd, TOTÉV ipartelep 30.
Telefon: 74/413-880
Telefax: 74/511-741

E-mail: