Carinske posredovanje Transport i logistika

Usluge skladištenja

  • 1 magacin od 540 m2, pokrivena i može se zaključati, skladiše sa 2 vrata , visine 3metara
  • 1 magacin od 864 m2, pokrivena i može se zaključati, skladiše sa 4 vrata,sa rampom , visine 6metara
  • 1 magacin od 300 m2, pokrivena i može se zaključati, skladiše sa 3 vrata , visine 3metara
  • Zatvoreno dvorište od 1.5ha, veća površina betonirana.

U svim skladištama ima industrijske struje sa mogućnostom posebnog merenja. Svaki magacin je pristupačan viljuškarima. Unutrašnje prostore skladišta je moguće urediti po zahtevu komitenata. Imamo dva dizel viljuškara sa kojima upravlja naše stručno osoblje.
Neprekidno vršimo utovar,istovar,komisioniranje,pakovanje i preuzimanje robe.
U našim magacinima skladištimo domaću robu,robu iz trećih zemalja i carinsku robu.
Skladištenje u javnim skladištama je važno rešenje u poslovima inostrane trgovine i može da donese značajnu uštedu našim komitentima. Uskladištenje i iskladištenje u našim javnim skladištima vršimo u elektronskom formatu kod Carinarnice Seksard.

Kontakt

Euro – Holges Vámügynökség Kft.
H-7100 Szekszárd, TOTÉV ipartelep 30.
Telefon: 74/413-880
Telefax: 74/511-741

E-mail: