Radne dozvole

  • AEO sertifikacija
  • Pružanje izuzeće od uvoznog PDV-a izuzeće od 100 %
  • Licence carinske agenture
  • Dozvola za jemstvo plaćanja
  • Dozvola lokalnog carinjenja u izvozu – AES
  • Ovlašćenje za elektronsko carinjenje
  • Ovlašćenje za sveobuhvatnu garanciju
  • Ovlašćenje primaocu-pošiljaocu u NCTS postupku
  • Dozvola javnog skladišta „A-tipa“
  • Rejting pouzdanog carinskog dužnika

Kontakt

Euro – Holges Vámügynökség Kft.
H-7100 Szekszárd, TOTÉV ipartelep 30.
Telefon: 74/413-880
Telefax: 74/511-741

E-mail: