Tevékenységi engedélyeink

  • „AEOC típusú” engedélyezett gazdálkodó minősítés
  • Import ÁFA biztosítása alóli 100 %-os mentesség
  • Vámügynökségi engedély
  • Készfizető kezesség engedély
  • Helyi vámkezelési engedély kivitelben – AES
  • Elektronikus vám elé állítási engedély
  • TC 31 összkezességi engedély
  • Engedélyezett címzett - feladói engedély NCTS eljárásban
  • „A típusú” közvámraktári engedély
  • Megbízható vámadós minősítés

Elérhetőség

Euro – Holges Vámügynökség Kft.
H-7100 Szekszárd, TOTÉV ipartelep 30.
Telefon: 74/413-880
Telefax: 74/511-741

E-mail: euroholges@euroholges.hu